Speaker at business workshop and presentation. Audience at the conference room.

En iyi olmak için en iyilerden eğitim alın!

Bir kurum bir çok farklı kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklardan en önemlisi İnsan Kaynaklarıdır. Bir kurumun sürekli gelişim gösterebilmesi, sektörü içerisinde rekabet edebilmesi ve en önemlisi hayatta kalabilmesi, bünyesindeki personelin niteliği ve becerisi ile doğru orantılıdır. Bünyemizdeki her biri kendi alanında uzmanlaşmış eğitim danışmanları ile çalışanlarınıza ve yöneticilerinize gerekli, doğru ve güncel bilgileri sağlamak, beceri ve nitelik gücü kazandırmak adına kurumsal gelişim hizmetleri vermekteyiz. Gelişimi hissetmeye hazır mısınız ?

Eğitimlerimiz


Yönetim Sistemleri (ISO) Eğitimleri

 • ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • Kalite Maliyetleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • 8D / 8 Adımda Problem Çözme
 • Kök Sebep Analizi Eğitimi
 • Kalite Bilinçlendirme
 • OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • ISO 22000 : 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • ISO 22000 : 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • ISO 17025 : 2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Temel Gereklilikler
 • ISO 17025 : 2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu İç Denetçi
 • ISO 15189 : 2012 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu Temel Gereklilikler
 • ISO 15189 : 2012 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu İç Denetçi
 • IATF 16949 : 2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • IATF 16949 : 2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • ISO 10002 : 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • ISO 10002 : 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • ISO 13485 : 2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Temel Gereklilikler
 • ISO 13485 : 2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • Risk Analizi ( İş Güvenliği )

İlaç, Kozmetik, Gıda ve Sağlık Sektörleri

 • GMP İyi Üretim Uygulamaları (Veteriner Tıbbi Ürünler)
 • GMP İyi İmalat Uygulamaları (Beşeri Tıbbi Ürünler)
 • cGMP Temel Gereklilikler
 • cGMP İç Denetçi Eğitimi
 • cGMP Baş Denetçi Eğitimi
 • GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları
 • GHP İyi Hijyen Uygulamaları
 • Validasyon
 • Kalifikasyon
 • ICH Q9 - Kalite Risk Yönetimi
 • ICH Q10 - Farmasötik Kalite Sistemi
 • HACCP Temel Gereklilikler Eğitimi
 • HACCP İç Denetçi Eğitimi
 • Mikrobiyoloji Eğitimleri

Analiz ve Cihaz Eğitimleri

 • GC Gaz Kromatografisi
 • HPLC Sıvı Kromatografisi
 • GC-MS Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi
 • LC-MS Sıvı Kromatografisi - Kütle Spektrometresi
 • ICP Inductively Coupled Plasma
 • FTIR Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre
 • UV-VIS Ultraviolet–Visible Spectroscopy

Kurumsal Risk Yönetimi

 • Kurumsal risk yönetimi, COSO
 • Kurumsal risk yönetimi, ISO 31000 Uyumlu,
 • Kurumsal risk değerlendirme, ISO 31010 uyumlu,
 • Yönetim sistemlerini entegre etmek,
 • Yönetim sistemi faaliyetlerini destekleyecek verilerin toplanması ve analizi,
 • Veri Madenciliği ve veri analizleri
 • Kurumsal öz değerlendirme, ölçme ve değerlendirme,
 • Karar Destek Sistemleri kurma,
 • Tahmin ve öngörü geliştirme ve modelleme
 • Sigortacılıkta kurumsal risk yönetimi, ISO31000 ve Solvency II uyumlu
 • Operasyonel risk yönetimi, Basel II uyumlu,
 • Bilgi ve bilgi teknolojilerinde risk yönetimi, COBIT, ITIL ve ITRisk uyumlu,
 • Projelerde risk yönetimi,
 • Gıda sektöründe risk değerlendirme,
 • Şirketlerde stokastik risk analizi,
 • Gıda sektöründe stokastik risk analizi,
 • Talep tahmini ve planlama sertifikasyon programı,
 • Strateji yönetimi,
 • Kurumsal performans yönetimi,
 • Stratejik hedefler dopğrultusunda kurumsal karne (Balanced Scorecard) tasarımı ve performans ölçümü,
 • Risk odaklı iş süreçleri yönetimi,
 • Tedarik zinciri yönetimi ve SCOR Modeli,
 • İleri kalite yönetimi,
 • Yazılımda kalite yönetimi (CMMI, AQAP 150, ISO 15504 vb.)
 • İş ve süreç olgunluk modelleri,
 • Çevre risklerini değerlendirme ve kurumsal risk değerlendirmeye entegrasyonu,
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerini değerlendirme ve kurumsal risk değerlendirmeye entegrasyonu

Kurumsal Gelişim ve İletişim Eğitimleri

 • Duygusal Zekâ ve İş İletişimi Becerileri
 • İletişim Becerileri ve İkna Edici İletişim Stratejileri
 • İş Yerinde Profesyonel Davranış, İletişim Yönetimi ve Çatışma Çözümü
 • Kurum İçi İletişim Becerileri
 • Temel İletişim Becerileri ve Müzakere
 • Temel İletişim Becerileri ve Liderlik
 • Beden Dili ve Etkili Kullanımı
 • Birleşmiş Şirketlerde Kültürlerarası İletişim
 • Değişimi Yönetebilmek ve Zor Çalışanlarla İletişim
 • Etkin Konuşma, Diksiyon ve Hitabet
 • Etkin Rapor Yazımı Teknikleri
 • Temel Sunum Teknikleri
 • Etkin Toplantı Yönetimi
 • İleri Sunum Teknikleri
 • İngilizce İş Yazışmalarında Dil, Üslup ve Biçim
 • İngilizce Resmi Yazışmalarda Dil, Üslup ve Biçim
 • İngilizce Sunum Becerileri
 • İşyerinde Duygular ve Motivasyon
 • Kurum Kültürü ve Organizasyonel İklim Yönetimi
 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Takım Ruhu Geliştirme ve Kişisel Çatışmaların Çözümü
 • Telefonda Etkili İletişim
 • Transaksiyonel Analiz Yöntemiyle İletişim Becerileri
 • Türkçe İş Yazışmalarında Dil, Üslup ve Biçim
 • Türkçe Resmi Yazışmalarda Dil, Üslup ve Biçim
 • Yaratıcı Drama İle İletişim Çatışmalarının Çözümü
 • Yöneticiler için Örgütsel İletişim

Hemen size özel hizmeti hazırlayalım...

İlgilendiğiniz hizmetimiz ile ilgili veya ihtiyacınıza uygun en uygun hizmet hakkında bilgi almak için tamamen size özel hizmeti tasarlayalım ve size teklifimizi sunalım. Hemen aşağıdaki formu doldurarak size özel teklifinizi alabilirsiniz.